XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần - KQ SXMN T4

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8400399
G.7077633621
G.68310 4441 05187672 2695 96932626 4653 6672
G.5566722499192
G.470738 79970 32040 16706 14631 57132 5118699097 21188 10401 08806 69786 22979 0484564778 38249 02674 63478 80496 65174 90197
G.345467 1001542696 1424398311 38907
G.2145711038848972
G.1190257214392289
G.ĐB252944360658865487
Advertisements
Powered By
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 30:28
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 30:28
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • default, selected
  Advertisement
  Read More

  Loto Đồng Nai Thứ 4, 09/08/2023

  ĐầuLoto
  006
  110,18,15
  225
  338,31,32
  440,41,40,44
  5-
  667,67
  777,70,71
  886
  9-

  Loto Cần Thơ Thứ 4, 09/08/2023

  ĐầuLoto
  003,01,06
  1-
  2-
  333
  449,45,43,43
  558
  6-
  772,79
  888,86,88
  995,93,97,96

  Loto Sóc Trăng Thứ 4, 09/08/2023

  ĐầuLoto
  007
  111
  221,26
  3-
  449
  553
  6-
  772,78,74,78,74,72
  889,87
  999,92,96,97
  Tin tài trợ
  GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
  G.8185123
  G.7127275736
  G.65646 1982 89211978 2959 47502110 1246 8020
  G.5942230992484
  G.456281 04368 03569 05215 14965 40333 3192691971 55184 12502 40554 97293 68397 7986597537 47003 51057 29032 87014 25818 97097
  G.342990 6527085190 9055131450 75835
  G.2932737517951950
  G.1927629762039653
  G.ĐB051061444766896358

  Loto Đồng Nai Thứ 4, 02/08/2023

  ĐầuLoto
  0-
  118,15
  227,21,22,26
  333
  446
  5-
  668,69,65,62,61
  770,73
  882,81
  990

  Loto Cần Thơ Thứ 4, 02/08/2023

  ĐầuLoto
  002
  1-
  220
  3-
  4-
  551,59,50,54,51
  665,66
  775,78,71,79
  884
  999,93,97,90

  Loto Sóc Trăng Thứ 4, 02/08/2023

  ĐầuLoto
  003
  110,14,18
  223,20
  336,37,32,35
  446
  557,50,50,53,58
  6-
  7-
  884
  997
  GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
  G.8964885
  G.7020540748
  G.64759 9555 78111598 4967 59432049 1062 4092
  G.5645182558969
  G.474673 77639 57429 38540 91385 02810 9493330131 08492 15383 89512 66966 32151 5739764430 04211 39578 06453 37896 86940 93784
  G.390774 6909527016 9550174806 23309
  G.2760441257134688
  G.1846275500631748
  G.ĐB238774440883416255

  Loto Đồng Nai Thứ 4, 26/07/2023

  ĐầuLoto
  0-
  111,10
  220,29,27
  339,33
  440,44
  559,55,51
  6-
  773,74,74
  885
  996,95

  Loto Cần Thơ Thứ 4, 26/07/2023

  ĐầuLoto
  001,06
  112,16
  2-
  331
  448,40,43
  555,51
  667,66
  771
  883,83
  998,92,97

  Loto Sóc Trăng Thứ 4, 26/07/2023

  ĐầuLoto
  006,09
  111
  2-
  330
  448,49,40,48
  553,55
  662,69
  778
  885,84,88
  992,96
  GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
  G.8640665
  G.7970938512
  G.60183 3331 45005974 0505 18927219 6236 1048
  G.5414789760792
  G.439429 37693 63519 85685 05053 59299 1450135326 49215 15592 99131 18378 55413 6081643441 22902 68831 60733 42451 00811 35223
  G.341847 2836220046 9288810095 02863
  G.2697532306080378
  G.1425694676732867
  G.ĐB544832479711439461

  Loto Đồng Nai Thứ 4, 19/07/2023

  ĐầuLoto
  000,01
  119
  229
  331,32
  447,47
  553,53
  664,62,69
  770
  883,85
  993,99

  Loto Cần Thơ Thứ 4, 19/07/2023

  ĐầuLoto
  006,05
  115,13,16,11
  226
  338,31
  446
  5-
  660,67
  774,76,78
  888
  992,92

  Loto Sóc Trăng Thứ 4, 19/07/2023

  ĐầuLoto
  002
  112,19,11
  223
  336,31,33
  448,41
  551
  665,63,67,61
  778
  8-
  992,95
  GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
  G.8692301
  G.7118375014
  G.64432 8469 24987943 1697 81034020 9859 5540
  G.5118099654547
  G.440383 35570 02639 35983 02466 76686 1946055504 14774 97890 84336 57708 72419 1069718080 71361 98965 06932 92434 86680 96764
  G.369697 8884294985 5174683530 00007
  G.2326559599523221
  G.1954556165372357
  G.ĐB668175275974384394

  Loto Đồng Nai Thứ 4, 12/07/2023

  ĐầuLoto
  0-
  118
  2-
  332,39
  442
  555,55
  669,69,66,60
  770,75
  880,83,83,86
  998,97

  Loto Cần Thơ Thứ 4, 12/07/2023

  ĐầuLoto
  003,04,08
  119
  223
  336
  443,46
  553
  665
  775,74,74
  885
  997,90,97,95

  Loto Sóc Trăng Thứ 4, 12/07/2023

  ĐầuLoto
  001,07
  114
  220,21
  332,34,30
  440,47
  559,57
  661,65,64
  7-
  880,80
  994
  GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
  G.8495063
  G.7581872808
  G.68602 7382 62419665 3774 77339926 3704 3165
  G.5080093584897
  G.451503 50607 70712 95713 87684 97468 7663128203 67505 63154 89236 02776 24575 5835303165 32032 93868 59538 57781 42879 34923
  G.356317 8111605581 7290299069 74460
  G.2838984983067360
  G.1280402171695530
  G.ĐB359861411912695133

  Loto Đồng Nai Thứ 4, 05/07/2023

  ĐầuLoto
  002,00,03,07
  112,13,17,16
  2-
  331
  449,41,40
  5-
  668,61
  7-
  881,82,84
  998

  Loto Cần Thơ Thứ 4, 05/07/2023

  ĐầuLoto
  003,05,02
  116,12
  2-
  333,36,30
  4-
  550,58,54,53
  665
  772,74,76,75
  881
  9-

  Loto Sóc Trăng Thứ 4, 05/07/2023

  ĐầuLoto
  008,04
  1-
  226,23
  332,38,30,33
  4-
  5-
  663,65,65,68,69,60,60
  779
  881
  997
  GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
  G.8235731
  G.7956421569
  G.67105 9446 32046333 9522 31077008 3230 5423
  G.5334917026797
  G.428862 65459 65392 40374 71854 26967 6672811856 89011 47090 37892 20331 79843 0691356939 20881 35416 37398 30109 35564 14422
  G.355568 0303567865 1152559130 45444
  G.2523850166745068
  G.1040826543438304
  G.ĐB420065293053429745

  Loto Đồng Nai Thứ 4, 28/06/2023

  ĐầuLoto
  005,04
  1-
  223,28
  335
  446,49
  556,59,54
  662,67,68,65
  774
  885,82
  992

  Loto Cần Thơ Thứ 4, 28/06/2023

  ĐầuLoto
  007,02
  111,13
  221,22,25
  333,31,34
  443
  557,56,53
  665,67
  7-
  8-
  990,92

  Loto Sóc Trăng Thứ 4, 28/06/2023

  ĐầuLoto
  008,09,04
  116
  223,22
  331,30,39,30
  444,45
  5-
  669,64,68
  7-
  881
  997,98

  Kết quả XSMN Thứ 4, KQXS MN - XSMN - SXMN - XS Mien Nam Thứ 4 CHÍNH XÁC & NHANH CHÓNG trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Nam năm 2023. Cùng đón xem ngay tại Xosoketqua nhé!

  Lịch mở thưởng XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần

  Lịch mở thưởng trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM sẽ được phát hành 2 kỳ vé. Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam. Lịch mở thưởng XSMN Thứ 4 là của 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng vào lúc 16h10p. 

  Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần

  Vé số truyền thống miền Nam được phát hành với loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

  Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) tất cả bao gồm 18 dãy số, tương đương là 18 lần quay thưởng.

  Giải thưởng Tiền thưởng Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải Đặc biệt 2.000.000.000 VNĐ 6 số 1
  Giải Nhất 30.000.000 VNĐ 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 VNĐ 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 VNĐ 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 VNĐ 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 VNĐ 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 VNĐ 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 VNĐ 3 số 1000
  Giải Tám 100.000 VNĐ 2 số 10.000

  Lưu ý:

  + 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

  + 45 giải Khuyến khích sẽ dành cho những vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

  + Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

  + Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 sẽ căn cứ theo lượng tiêu thụ và tuỳ từng khu vực. Trong tuần, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé.

  Xem thêm:

  XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần - KQ SXMN T5

  XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Hàng Tuần - KQ SXMN T6

  XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7

  RSS

  sensibLethought haraLdseneiendom Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy