Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
28/9/2023
Bình Định
9220
Quảng Trị
9300
Quảng Bình
9557
Thứ tư
27/9/2023
Đà Nẵng
2276
Khánh Hòa
2481
Thứ ba
26/9/2023
Đắc Lắc
5071
Quảng Nam
9105
Thứ hai
25/9/2023
Thừa Thiên Huế
2054
Phú Yên
4010
Chủ nhật
24/9/2023
Khánh Hòa
7754
Kon Tum
6314
Thừa Thiên Huế
4575
Thứ bảy
23/9/2023
Đà Nẵng
7993
Quảng Ngãi
7553
Đắc Nông
0281
Thứ sáu
22/9/2023
Gia Lai
7512
Ninh Thuận
9841
Thứ năm
21/9/2023
Bình Định
5562
Quảng Trị
6543
Quảng Bình
8930
Thứ tư
20/9/2023
Đà Nẵng
8044
Khánh Hòa
4985
Thứ ba
19/9/2023
Đắc Lắc
3089
Quảng Nam
1443
Thứ hai
18/9/2023
Thừa Thiên Huế
2758
Phú Yên
3815
Chủ nhật
17/9/2023
Khánh Hòa
2288
Kon Tum
0674
Thừa Thiên Huế
0471
Thứ bảy
16/9/2023
Đà Nẵng
8601
Quảng Ngãi
1630
Đắc Nông
8955
Thứ sáu
15/9/2023
Gia Lai
0567
Ninh Thuận
2134
Thứ năm
14/9/2023
Bình Định
3752
Quảng Trị
4068
Quảng Bình
7376
Thứ tư
13/9/2023
Đà Nẵng
8887
Khánh Hòa
4217
Thứ ba
12/9/2023
Đắc Lắc
6155
Quảng Nam
2905
Thứ hai
11/9/2023
Thừa Thiên Huế
2825
Phú Yên
9942
Chủ nhật
10/9/2023
Khánh Hòa
2050
Kon Tum
3439
Thừa Thiên Huế
7836
Thứ bảy
9/9/2023
Đà Nẵng
0974
Quảng Ngãi
4411
Đắc Nông
8614
Thứ sáu
8/9/2023
Gia Lai
0825
Ninh Thuận
1541
Thứ năm
7/9/2023
Bình Định
5156
Quảng Trị
1631
Quảng Bình
5311
Thứ tư
6/9/2023
Đà Nẵng
1003
Khánh Hòa
2196
Thứ ba
5/9/2023
Đắc Lắc
0176
Quảng Nam
5426
Thứ hai
4/9/2023
Thừa Thiên Huế
2273
Phú Yên
7856
Chủ nhật
3/9/2023
Khánh Hòa
5254
Kon Tum
1009
Thừa Thiên Huế
3875
Thứ bảy
2/9/2023
Đà Nẵng
8719
Quảng Ngãi
5152
Đắc Nông
7268
Thứ sáu
1/9/2023
Gia Lai
3419
Ninh Thuận
0147
Thứ năm
31/8/2023
Bình Định
2335
Quảng Trị
9529
Quảng Bình
6724
Thứ tư
30/8/2023
Đà Nẵng
5121
Khánh Hòa
4455

Thống kê Sớ đầu đuôi MT - Sớ đầu đuôi miền Trung - SDDMT