Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
26/9/2023
Bến Tre
4103
Vũng Tàu
9540
Bạc Liêu
8731
Thứ hai
25/9/2023
TP Hồ Chí Minh
4917
Đồng Tháp
1571
Cà Mau
6443
Chủ nhật
24/9/2023
Tiền Giang
8948
Kiên Giang
0018
Đà Lạt
9347
Thứ bảy
23/9/2023
TP Hồ Chí Minh
5141
Long An
6724
Bình Phước
8973
Hậu Giang
5481
Thứ sáu
22/9/2023
Vĩnh Long
1761
Bình Dương
7767
Trà Vinh
8291
Thứ năm
21/9/2023
Tây Ninh
8558
An Giang
4308
Bình Thuận
1434
Thứ tư
20/9/2023
Đồng Nai
8787
Cần Thơ
9870
Sóc Trăng
6268
Thứ ba
19/9/2023
Bến Tre
2894
Vũng Tàu
2259
Bạc Liêu
8194
Thứ hai
18/9/2023
TP Hồ Chí Minh
5773
Đồng Tháp
7480
Cà Mau
7568
Chủ nhật
17/9/2023
Tiền Giang
1746
Kiên Giang
6440
Đà Lạt
2720
Thứ bảy
16/9/2023
TP Hồ Chí Minh
5147
Long An
5978
Bình Phước
1468
Hậu Giang
0678
Thứ sáu
15/9/2023
Vĩnh Long
7335
Bình Dương
1653
Trà Vinh
7809
Thứ năm
14/9/2023
Tây Ninh
4286
An Giang
6310
Bình Thuận
9794
Thứ tư
13/9/2023
Đồng Nai
7332
Cần Thơ
6986
Sóc Trăng
1602
Thứ ba
12/9/2023
Bến Tre
4904
Vũng Tàu
3681
Bạc Liêu
7732
Thứ hai
11/9/2023
TP Hồ Chí Minh
9981
Đồng Tháp
1153
Cà Mau
0264
Chủ nhật
10/9/2023
Tiền Giang
0919
Kiên Giang
7003
Đà Lạt
9337
Thứ bảy
9/9/2023
TP Hồ Chí Minh
0275
Long An
9239
Bình Phước
0560
Hậu Giang
9575
Thứ sáu
8/9/2023
Vĩnh Long
2011
Bình Dương
4197
Trà Vinh
9710
Thứ năm
7/9/2023
Tây Ninh
4942
An Giang
1226
Bình Thuận
1365
Thứ tư
6/9/2023
Đồng Nai
7936
Cần Thơ
9149
Sóc Trăng
0272
Thứ ba
5/9/2023
Bến Tre
2238
Vũng Tàu
8109
Bạc Liêu
5278
Thứ hai
4/9/2023
TP Hồ Chí Minh
0582
Đồng Tháp
4910
Cà Mau
6728
Chủ nhật
3/9/2023
Tiền Giang
1129
Kiên Giang
6917
Đà Lạt
8664
Thứ bảy
2/9/2023
TP Hồ Chí Minh
3259
Long An
6573
Bình Phước
2594
Hậu Giang
9599
Thứ sáu
1/9/2023
Vĩnh Long
9897
Bình Dương
7138
Trà Vinh
5155
Thứ năm
31/8/2023
Tây Ninh
9352
An Giang
3698
Bình Thuận
9347
Thứ tư
30/8/2023
Đồng Nai
6988
Cần Thơ
2228
Sóc Trăng
6646
Thứ ba
29/8/2023
Bến Tre
4272
Vũng Tàu
2263
Bạc Liêu
7167
Thứ hai
28/8/2023
TP Hồ Chí Minh
2520
Đồng Tháp
1131
Cà Mau
9651

Thống kê Sớ đầu đuôi MN - Sớ đầu đuôi miền Nam - SDDMN